مته ها و ابزار سوراخ کاری

سه نظام یک طرفه سایز 0.5 تا 1.2 میلی متر
موجود در انبار
با استفاده از این سه نظام می توان انواع مته های سایز 0.5 تا 1.2 میلی متر را به موتور جهت سوراخ کاری متصل کرد ، این سه نظام دارای 3 تبدیل می باشد .
62,000 تومانء
مته شماره 1.5 بسته 10تایی
موجود در انبار
مته آهن جهت سوراخکاری بر روی مدارچاپی PCB و فلزاتی از قبیل چدن، آهن، استیل و...
43,100 تومانء
مته شماره 0.4 بسته 10تایی
موجود در انبار
مته آهن جهت سوراخکاری بر روی مدارچاپی PCB و فلزاتی از قبیل چدن، آهن، استیل و...
47,300 تومانء
سه نظام یک طرفه آلمانی سایز 0.5 تا 2 میلی متر
موجود در انبار
با استفاده از این سه نظام می توان انواع مته های سایز 0.5 تا 2 میلی متر را به موتور جهت سوراخ کاری متصل کرد ، این سه نظام دارای 3 تبدیل می باشد .
63,100 تومانء
مته شماره 1.2 بسته 10تایی
موجود در انبار
مته آهن جهت سوراخکاری بر روی مدارچاپی PCB و فلزاتی از قبیل چدن، آهن، استیل و...
47,300 تومانء
مته شماره 1.0 بسته 10تایی
موجود در انبار
مته آهن جهت سوراخکاری بر روی مدارچاپی PCB و فلزاتی از قبیل چدن، آهن، استیل و...
45,200 تومانء
مته شماره 0.6 بسته 10تایی
موجود در انبار
مته آهن جهت سوراخکاری بر روی مدارچاپی PCB و فلزاتی از قبیل چدن، آهن، استیل و...
43,100 تومانء
مته شماره 0.5 بسته 10تایی
موجود در انبار
مته آهن جهت سوراخکاری بر روی مدارچاپی PCB و فلزاتی از قبیل چدن، آهن، استیل و...
43,100 تومانء
مته شماره 3
موجود در انبار
مته آهن 3mm جهت سوراخکاری بر روی مدارچاپی PCB و فلزاتی از قبیل چدن، آهن، استیل و...
8,800 تومانء
مته شماره 0.7 بسته 10تایی
موجود در انبار
مته آهن جهت سوراخکاری بر روی مدارچاپی PCB و فلزاتی از قبیل چدن، آهن، استیل و...
(1)
43,100 تومانء
مته شماره 0.9 بسته 10تایی
موجود در انبار
مته آهن جهت سوراخکاری بر روی مدارچاپی PCB و فلزاتی از قبیل چدن، آهن، استیل و...
43,100 تومانء
مته شماره 0.8 بسته 10تایی
موجود در انبار
مته آهن جهت سوراخکاری بر روی مدارچاپی PCB و فلزاتی از قبیل چدن، آهن، استیل و...
43,100 تومانء