جعبه ریلی صنعتی

جعبه صنعتی MB80003 سایز 72x87x60mm شیاردار
موجود در انبار
با استفاده از جعبه های صنعتی با قابلیت نصب بر روی رک ، پروژه، دستگاه و یا محصول خود را حرفه ای ، زیبا و خاص ارائه دهید.
(1)
211,000 تومانء
جعبه صنعتی 80005 سایز 156x88x59mm ساده ایرانی
موجود در انبار
با استفاده از جعبه های صنعتی با قابلیت نصب بر روی رک ، پروژه، دستگاه و یا محصول خود را حرفه ای ، زیبا و خاص ارائه دهید.
36,800 تومانء
جعبه صنعتی MBDR09 سایز 102x70x25mm
موجود در انبار
با استفاده از جعبه های صنعتی با قابلیت نصب بر روی رک ، پروژه، دستگاه و یا محصول خود را حرفه ای ، زیبا و خاص ارائه دهید.
148,000 تومانء
جعبه صنعتی 80004 سایز 105x88x59mm ساده ایرانی
موجود در انبار
با استفاده از جعبه های صنعتی با قابلیت نصب بر روی رک ، پروژه، دستگاه و یا محصول خود را حرفه ای ، زیبا و خاص ارائه دهید.
(1)
35,800 تومانء
جعبه صنعتی MB80001 شیاردار 36x87x60mm
موجود در انبار
با استفاده از جعبه های صنعتی با قابلیت نصب بر روی رک ، پروژه، دستگاه و یا محصول خود را حرفه ای ، زیبا و خاص ارائه دهید.
200,000 تومانء
جعبه صنعتی 80002 سایز 50x88x59mm ساده ایرانی
موجود در انبار
با استفاده از جعبه های صنعتی با قابلیت نصب بر روی رک ، پروژه، دستگاه و یا محصول خود را حرفه ای ، زیبا و خاص ارائه دهید.
27,400 تومانء
جعبه ریل صنعتی MBP03 سایز 115x90x40mm
موجود در انبار
با استفاده از جعبه های صنعتی با قابلیت نصب بر روی رک ، پروژه، دستگاه و یا محصول خود را حرفه ای ، زیبا و خاص ارائه دهید.
103,000 تومانء
جعبه ریل صنعتی MBP28 سایز 80x62x29mm
موجود در انبار
با استفاده از جعبه های صنعتی با قابلیت نصب بر روی رک ، پروژه، دستگاه و یا محصول خود را حرفه ای ، زیبا و خاص ارائه دهید.
104,000 تومانء
جعبه صنعتی MBDR05 شیاردار 158x88x59mm
موجود در انبار
با استفاده از جعبه های صنعتی با قابلیت نصب بر روی رک ، پروژه، دستگاه و یا محصول خود را حرفه ای ، زیبا و خاص ارائه دهید.
284,000 تومانء
جعبه صنعتی MBDR04 سایز 107x88x59mm
موجود در انبار


جعبه صنعتی شیاردار مناسب برای انتقال هوا، قابل نصب بر روی رک و سازگار با ترمینال های صنعتی و...

242,000 تومانء
جعبه صنعتی MBDR55A3 سایز 96x48x76mm
موجود در انبار
با استفاده از جعبه های صنعتی با قابلیت نصب بر روی رک ، پروژه، دستگاه و یا محصول خود را حرفه ای ، زیبا و خاص ارائه دهید.
211,000 تومانء
جعبه صنعتی MBDR03 سایز 72x88x59mm مشکی
موجود در انبار
با استفاده از جعبه های صنعتی با قابلیت نصب بر روی رک ، پروژه، دستگاه و یا محصول خود را حرفه ای ، زیبا و خاص ارائه دهید.
200,000 تومانء