انواع سوکت IC

سوکت 28 پین IC پهن ساده
موجود در انبار


سوکت قابل استفاده میکرو های 28 پایه پهن

2,400 تومانء
سوکت 32 پین IC پهن ساده
موجود در انبار


سوکت قابل استفاده میکرو های 32 پایه پهن

2,900 تومانء
سوکت 40 پین IC پهن ساده
موجود در انبار
سوکت قابل استفاده میکرو های ATMEGA 16 و ATMEGA 32
3,200 تومانء