انواع سوکت شبکه و تلفن

سر سوکت تلفن Rj11 6P4C
موجود در انبار
سر سوکت تلفن با کد تجاری Rj11 6P4C که توسط آچار مخصوص پرس می شود
720 تومانء
سر سوکت تلفن Rj11 4P4C
موجود در انبار
سر سوکت تلفن با کد تجاری Rj11 4P4C که توسط آچار مخصوص پرس می شود
720 تومانء
سر سوکت تلفن Rj11 6P6C
موجود در انبار
سر سوکت تلفن با کد تجاری Rj11 6P6C که توسط آچار مخصوص پرس می شود
(1)
1,300 تومانء