اطلاعات حساب/کارت

اطلاعات حساب های بانکی

 

شماره کارت:                                                                             6362141117456054
شماره شبا :                                                            IR860620000000100755873006
صاحب حساب:                                                                        سـیـد احـمـد مـوسـوی

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

قابل ذکر است درگاه پرداخت باز، برای واریز وجه با مبلغ دلخواه شما از طریق لینک زیر در دسترس می باشد!

ضمنا جهت تسریع در تایید واریز وجه، اعلام اطلاعات پرداختی ضروری است!