فروشگاه های ما

فروشگاه پژوهشگران الکترونیک و رباتیک

فروشگاه پژوهشگران الکترونیک و رباتیک

ايران
خراسان رضوی
مشهد
خ دانشگاه، بین تقاطع صاحب الزمان و دانشگاه 3 جنب پاساژ امجد
9139665375

گسترش بازار الکترونیک ایران هدف ماست...

  • phone05137139100
  • print05137139102
  • mailShop@RNGO.ir
دوش.
  • 9:00 صبح - 7:00 شب
سه.
  • 9:00 صبح - 7:00 شب
چها.
  • 9:00 صبح - 7:00 شب
پنج.
  • 9:00 صبح - 7:00 شب
جمعه
شنبه
  • 9:00 صبح - 7:00 شب
یک.
  • 9:00 صبح - 7:00 شب