سنسور SW520 تشخیص شیب/زاویه/لرزش
موجود در انبار
کاربرد سوئیچ SW520 برای تشخیص شیب یا موقعیت، تشخیص شوک، ارتعاش و لرزش، تشخیص شتاب  و... بدون استفاده از جیوه و بدون هیچ عوارض زیست محیطی 
(2)
2,900 تومانء
فتوسل 5mm سری GL5537-1 حساسیت بالا
موجود در انبار
فتوسل یا مقاومت وابسته به نور که با میزان تابش نور مقاومت آن تغییر می کند .
(2)
2,000 تومانء