انواع ترانس / چوک / فریت / هسته

ناموجود
چوک آبی صوتی HT-330
ناموجود
چوک آبی 5 پایه از دسته چوک های صوتی (AFC) مخصوص تطبیق امپدانس خط تلفن، انتقال توان و ایزولاسیون پر کاربرد در سانترال ، تلفن، دزدگیر، تلفن کننده ها و...
تماس‌جهت‌تامین
ناموجود
فریت بید FERRIT 2M
ناموجود
Bead Ferrite یا فریت بید یا حذف کننده نویز الکترومغناطیسی یک قطعه دو طرفه است که میتوان از آن در فیلترهای پایین گذر موجود بر سر راه تغذیه استفاده نمود
تماس‌جهت‌تامین
ناموجود
فریت بید FERRIT 9M
ناموجود
Bead Ferrite یا فریت بید یا حذف کننده نویز الکترومغناطیسی یک قطعه دو طرفه است که میتوان از آن در فیلترهای پایین گذر موجود بر سر راه تغذیه استفاده نمود
تماس‌جهت‌تامین
ناموجود
فریت بید FERRIT 6M
ناموجود
Bead Ferrite یا فریت بید یا حذف کننده نویز الکترومغناطیسی یک قطعه دو طرفه است که میتوان از آن در فیلترهای پایین گذر موجود بر سر راه تغذیه استفاده نمود
تماس‌جهت‌تامین
ناموجود
فریت بید FERRIT 4M
ناموجود
Bead Ferrite یا فریت بید یا حذف کننده نویز الکترومغناطیسی یک قطعه دو طرفه است که میتوان از آن در فیلترهای پایین گذر موجود بر سر راه تغذیه استفاده نمود
تماس‌جهت‌تامین