انواع بدنه / بازو / گیره رباتیک

رادیوکنترل فوتابا Futaba 7C 2.4 GHz 7Ch
محصول قابل سفارش
رادیو کنترل فوتابا می‌تواند به عنوان کنترل کننده طیف وسیعی از هواپیماها، مولتی‌روتورها و هلی‌کوپترها مورد استفاده قرار گیرد.
(1)
تماس‌جهت‌تامین