ICهای سری CMOS - 40XX

آی سی 4017 - CD4017 پکیج SMD
موجود در انبار
آی سی شمارنده 10 بیتی که میتوان در کاربردهای شمارنده، سوئیچ و ... از آن استفاده کرد.
12,700 تومانء
آی سی 4001 - CD4001
موجود در انبار
آی سی 4001 شامل 4 گیت NOR دو ورودی از خانواده CMOS میباشد.
(1)
4,900 تومانء
آی سی 4015 - CD4015
موجود در انبار
این آی سی دو عدد شیفت رجیستر 4 بیتی میباشد.
8,000 تومانء
آی سی 4017 - CD4017
موجود در انبار
آی سی شمارنده 10 بیتی که میتوان در کاربردهای شمارنده، سوئیچ و ... از آن استفاده کرد.
5,800 تومانء
آی سی 4013 - CD4013
موجود در انبار
آی سی 4013 دارای دو عدد فلیپ فلاپ از نوع D میباشد.
9,100 تومانء
آی سی 4026 - CD4026
موجود در انبار
این آی سی یک شمارنده با خروجی سون سگمنت است.
16,900 تومانء
آی سی 4011 - CD4011
آخرین موجودی
آی سی 4011 شامل 4 گیت NAND دو ورودی از خانواده CMOS میباشد.
4,300 تومانء