انواع کانکتور FPC

کانکتور FPC 0.5mm 50Pin Bottom
موجود در انبار
FPC از جمله اتصال دهنده‌های مخصوص اتصال پین‌های LCDهای رنگی ، صفحات لمسی و... می باشد که در موبایل و تجهیزات الکترونیکی کاربرد دارد.
20,000 تومانء
کانکتور FPC 0.5mm 50Pin TOP
موجود در انبار
FPC از جمله اتصال دهنده‌های مخصوص اتصال پین‌های LCDهای رنگی ، صفحات لمسی و... می باشد که در موبایل و تجهیزات الکترونیکی کاربرد دارد.
20,000 تومانء
کانکتور FPC 0.5mm 50Pin ZIF
موجود در انبار
FPC از جمله اتصال دهنده‌های مخصوص اتصال پین‌های LCDهای رنگی ، صفحات لمسی و... می باشد که در موبایل و تجهیزات الکترونیکی کاربرد دارد.
20,000 تومانء