انواع دیپ سوئیچ

دیپ سوئیچ 7 تایی
موجود در انبار
Dip Switch یک نوع کلید الکترونیکی است که در بسته بندی دو طرفه خطی یا همان DIP قرار گرفته است و در انواع مختلف یک و چند کاناله موجود می باشد.
دیپ سوئیچ 3 تایی
موجود در انبار
Dip Switch یک نوع کلید الکترونیکی است که در بسته بندی دو طرفه خطی یا همان DIP قرار گرفته است و در انواع مختلف یک و چند کاناله موجود می باشد.
دیپ سوئیچ 8 تایی
موجود در انبار
Dip Switch یک نوع کلید الکترونیکی است که در بسته بندی دو طرفه خطی یا همان DIP : dual inline package قرار گرفته است و در انواع مختلف یک کاناله / تک سوئیچ و چند کاناله موجود می باشد
دیپ سوئیچ 4 تایی
موجود در انبار
Dip Switch یک نوع کلید الکترونیکی است که در بسته بندی دو طرفه خطی یا همان DIP قرار گرفته است و در انواع مختلف یک و چند کاناله موجود می باشد.
دیپ سوئیچ 5 تایی
موجود در انبار
Dip Switch یک نوع کلید الکترونیکی است که در بسته بندی دو طرفه خطی یا همان DIP قرار گرفته است و در انواع مختلف یک و چند کاناله موجود می باشد.
5,700 تومانء
دیپ سوئیچ 2 تایی
موجود در انبار
Dip Switch یک نوع کلید الکترونیکی است که در بسته بندی دو طرفه خطی یا همان DIP : dual inline package قرار گرفته است و در انواع مختلف یک و چند کاناله موجود می باشد.
ناموجود
دیپ سوئیچ 10 تایی
ناموجود
Dip Switch یک نوع کلید الکترونیکی است که در بسته بندی دو طرفه خطی یا همان DIP : dual inline package قرار گرفته است و در انواع مختلف یک کاناله / تک سوئیچ و چند کاناله موجود می باشد
تماس‌جهت‌تامین