خازن MKT-MKP-MKS

خازن 1uF / 100v MKT
موجود در انبار
این نوع از خازن ها به دما حساس نیستند، در نتیجه ظرفیت آن ها در برابر حرارت ثابت است.
5,500 تومانء
خازن 1uF / 275v MKT
موجود در انبار
این نوع از خازن ها به دما حساس نیستند، در نتیجه ظرفیت آن ها در برابر حرارت ثابت است.
4,600 تومانء
خازن 470nF / 275v MKT
آخرین موجودی
این نوع از خازن ها به دما حساس نیستند، در نتیجه ظرفیت آن ها در برابر حرارت ثابت است.
2,400 تومانء