ماژولهای نمایش پارامترهای الکتریکی

ولتمتر AC چراغ سیگنالی قرمز مربعی
موجود در انبار
ولتمتر 12v تا 500v متناوب مدل چراغ سیگنالی مربعی بدون نیاز به تعذیه جداگانه به رنگ قرمز مارک JBH با دقت مناسب و نصب ساده همانند چراغ سیگنال معمولی و قدیمی
85,100 تومانء
آمپرمتر 100A چراغ سیگنالی گرد قرمز به همراه CT
موجود در انبار
آمپرمتر با بازه جریانی 100A مدل چراغ سیگنالی به رنگ قرمز همراه با CT مارک JBH در رنگهای متنوع صفحه نمایش و قابلیت نصب بسیار ساده جایگزین مناسب آمپرمترهای دیجیتال
(1)
190,000 تومانء
ولتمتر AC چراغ سیگنالی قرمز
موجود در انبار
ولتمتر 12v تا 500v متناوب مدل چراغ سیگنالی بدون نیاز به تعذیه جداگانه به رنگ قرمز مارک JBH با دقت مناسب و نصب ساده همانند چراغ سیگنال معمولی و قدیمی
66,000 تومانء
ولتمتر AC چراغ سیگنالی آبی مربعی
موجود در انبار
ولتمتر 12v تا 500v متناوب مدل چراغ سیگنالی مربعی بدون نیاز به تعذیه جداگانه به رنگ آبی مارک JBH با دقت مناسب و نصب ساده همانند چراغ سیگنال معمولی و قدیمی
85,100 تومانء
ولتمتر AC چراغ سیگنالی سفید مربعی
موجود در انبار
ولتمتر 12v تا 500v متناوب مدل چراغ سیگنالی مربعی بدون نیاز به تعذیه جداگانه به رنگ سفید مارک JBH با دقت مناسب و نصب ساده همانند چراغ سیگنال معمولی و قدیمی
(1)
85,100 تومانء
ولتمتر AC چراغ سیگنالی سبز مربعی
موجود در انبار
ولتمتر 12v تا 500v متناوب مدل چراغ سیگنالی مربعی بدون نیاز به تعذیه جداگانه به رنگ سبز مارک JBH با دقت مناسب و نصب ساده همانند چراغ سیگنال معمولی و قدیمی
86,200 تومانء
فرکانس متر چراغ سیگنالی سبز
موجود در انبار
فرکانس متر مدل چراغ سیگنالی به رنگ سبز مارک JBH با بدنه پلاستیکی مناسب برای اندازه گیری فرکانس برق شهر، قابل نصب بروی تابلو و...
89,300 تومانء
ولتمتر AC چراغ سیگنالی سبز
موجود در انبار
ولتمتر 12v تا 500v متناوب مدل چراغ سیگنالی بدون نیاز به تعذیه جداگانه به رنگ سبز مارک JBH با دقت مناسب و نصب ساده همانند چراغ سیگنال معمولی و قدیمی
79,900 تومانء
ولتمتر AC چراغ سیگنالی سفید
موجود در انبار
ولتمتر 12v تا 500v متناوب مدل چراغ سیگنالی بدون نیاز به تعذیه جداگانه به رنگ سفید مارک JBH با دقت مناسب و نصب ساده همانند چراغ سیگنال معمولی و قدیمی
79,900 تومانء
آمپرمتر 100A چراغ سیگنالی مربعی زرد به همراه CT
موجود در انبار
آمپرمتر با بازه جریانی 100A مدل چراغ سیگنالی مربعی به رنگ زرد همراه با CT مارک JBH در رنگهای متنوع صفحه نمایش و قابلیت نصب بسیار ساده جایگزین مناسب آمپرمترهای دیجیتال
190,000 تومانء