جعبه دیوار نصب

جعبه USB فلش MBN52 سایز 53x18x8mm
موجود در انبار
جعبه MBN52 با سایز 53x18x8mm مناسب برای فلش و USb در سه نوع، سفید، مشکی و بدون رنگ میباشد.
21,100 تومانء
جعبه USB فلش MBN37 سایز 80x32x12mm
موجود در انبار
جعبه فرمان تجهیزات BMS و قابلیت عبور سیگنال IR مادون قرمز
58,900 تومانء
جعبه گوشواره دار MBW42 سایز 51x36x20mm
موجود در انبار
جعبه های گوشواره دار از جنس پلاستیک ABS مرغوب در ابعاد مختلف با رنگ بندی مشکی/سفید مناسب برای نصب بر روی سطوح ، دیوار و...
35,800 تومانء
جعبه گوشواره دار MBW39 سایز 41x41x15mm
موجود در انبار
جعبه های گوشواره دار از جنس پلاستیک ABS مرغوب در ابعاد مختلف با رنگ بندی مشکی/سفید مناسب برای نصب بر روی سطوح ، دیوار و...
35,800 تومانء
جعبه گوشواره دار MBW43 سایز 51x51x15mm
موجود در انبار
جعبه های گوشواره دار از جنس پلاستیک ABS مرغوب در ابعاد مختلف با رنگ بندی مشکی/سفید مناسب برای نصب بر روی سطوح ، دیوار و...
37,900 تومانء
جعبه گوشواره دار MBW47 سایز 81x41x15mm
موجود در انبار
جعبه های گوشواره دار از جنس پلاستیک ABS مرغوب در ابعاد مختلف با رنگ بندی مشکی/سفید مناسب برای نصب بر روی سطوح ، دیوار و...
42,100 تومانء
جعبه گوشواره دار MBW41 سایز 51x36x15mm
موجود در انبار
جعبه های گوشواره دار از جنس پلاستیک ABS مرغوب در ابعاد مختلف با رنگ بندی مشکی/سفید مناسب برای نصب بر روی سطوح ، دیوار و...
34,700 تومانء
جعبه گوشواره دار MBW46 سایز 61x36x20mm
موجود در انبار
جعبه های گوشواره دار از جنس پلاستیک ABS مرغوب در ابعاد مختلف با رنگ بندی مشکی/سفید مناسب برای نصب بر روی سطوح ، دیوار و...
37,900 تومانء
جعبه گوشواره دار MBW45 سایز 61x36x15mm
موجود در انبار
جعبه های گوشواره دار از جنس پلاستیک ABS مرغوب در ابعاد مختلف با رنگ بندی مشکی/سفید مناسب برای نصب بر روی سطوح ، دیوار و...
36,800 تومانء