انواع مولتی ترن

مولتی ترن 200k اهم / ایستاده
موجود در انبار
مقاومت متغیر یا مولتی ترن یک پتانسیومتر بسیار دقیق تر است که تغییرات لگاریتمی در سر وسط آن دیده می شود.
5,400 تومانء
مولتی ترن 20k اهم / ایستاده
موجود در انبار
مقاومت متغیر یا مولتی ترن یک پتانسیومتر بسیار دقیق تر است که تغییرات لگاریتمی در سر وسط آن دیده می شود.
5,400 تومانء
مولتی ترن 2k اهم / ایستاده
موجود در انبار
مقاومت متغیر یا مولتی ترن یک پتانسیومتر بسیار دقیق تر است که تغییرات لگاریتمی در سر وسط آن دیده می شود.
5,400 تومانء
مولتی ترن 500 اهم / ایستاده
موجود در انبار
مقاومت متغیر یا مولتی ترن یک پتانسیومتر بسیار دقیق تر است که تغییرات لگاریتمی در سر وسط آن دیده می شود.
5,100 تومانء
مولتی ترن 5k اهم / ایستاده
موجود در انبار
مقاومت متغیر یا مولتی ترن یک پتانسیومتر بسیار دقیق تر است که تغییرات لگاریتمی در سر وسط آن دیده می شود.

4,700 تومانء
ولوم 10 دور 50k اهم اورجینال BOURNS
موجود در انبار
مقاومت متغییر دقیق یا مولتی ترن ولومی 10 دور با تغییرات خطی، حساس و دقیق محصول اصلی شرکت BOURNS پرکاربرد در آمپلی فایرها، مدارات مخابراتی، فلزیاب ها و...
87,000 تومانء