انواع ولوم و سر ولوم

ولوم 20K اهم
موجود در انبار
پتانسیومتر Potentiometer یا مقاومت متغییر معمولا برای کنترل دستگاه‌های الکتریکی مانند کنترل صدا در تجهیزات صوتی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
5,500 تومانء
ولوم 500K اهم
موجود در انبار
پتانسیومتر Potentiometer یا مقاومت متغییر معمولا برای کنترل دستگاه‌های الکتریکی مانند کنترل صدا در تجهیزات صوتی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
5,800 تومانء
ولوم 50K اهم
موجود در انبار
پتانسیومتر Potentiometer یا مقاومت متغییر معمولا برای کنترل دستگاه‌های الکتریکی مانند کنترل صدا در تجهیزات صوتی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
6,400 تومانء
ولوم 5K اهم
موجود در انبار
پتانسیومتر Potentiometer یا مقاومت متغییر معمولا برای کنترل دستگاه‌های الکتریکی مانند کنترل صدا در تجهیزات صوتی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
6,000 تومانء
سر ولوم فلزی MF-A03
موجود در انبار
سر ولوم فلزی MF-A03 با قابلیت پیچ از کنار بر روی ولوم جهت مقاومت در جدا شدن...
13,700 تومانء
سر ولوم PF-A20 فلزی قرمز
موجود در انبار
سر ولوم ساده مناسب انواع ولوم کنترلی در دستگاه های اندازه گیری، دستگاه جوش، اینورتر، سیستم های صوتی و....
12,700 تومانء
سر ولوم PF-A20 فلزی نارنجی
موجود در انبار
سر ولوم فلزی-برنجی مناسب انواع ولوم با قابلیت ته پیچ فلزی و پیچ از کنار بر روی ولوم جهت مقاومت در جدا شدن...
12,700 تومانء
سر ولوم PF-A20 فلزی زرد
موجود در انبار
سر ولوم ساده مناسب انواع ولوم کنترلی در دستگاه های اندازه گیری، دستگاه جوش، اینورتر، سیستم های صوتی و....
12,700 تومانء
ولوم 500 اهم
موجود در انبار
پتانسیومتر Potentiometer یا مقاومت متغییر معمولا برای کنترل دستگاه‌های الکتریکی مانند کنترل صدا در تجهیزات صوتی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
6,400 تومانء
ولوم 2K اهم
موجود در انبار
پتانسیومتر Potentiometer یا مقاومت متغییر معمولا برای کنترل دستگاه‌های الکتریکی مانند کنترل صدا در تجهیزات صوتی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
6,400 تومانء
سر ولوم فلزی MF-A01
موجود در انبار
سر ولوم فلزی MF-A01 با قابلیت پیچ از کنار بر روی ولوم جهت مقاومت در جدا شدن...
6,800 تومانء
سر ولوم فلزی MF-A04
موجود در انبار
سر ولوم فلزی MF-A04 با قابلیت پیچ از کنار بر روی ولوم جهت مقاومت در جدا شدن...
11,600 تومانء