خازن جامد - پلیمری

خازن جامد - پلیمری 10uf/ 16v سایز 4x5.4
موجود در انبار
خازن های جامد محتوی پلیمر آلی است و به دلیل کیفیت فوق العاده، تحمل فرکانس کاری بالا، ریپل بسیار محدود، تلفات پایین پرکابرد در مدارات سوئیچینگ و حساس فرکانس بالا
1,300 تومانء
خازن جامد - پلیمری 100uf / 16v سایز 6.3x5.4
موجود در انبار
خازن های جامد محتوی پلیمر آلی است و به دلیل کیفیت فوق العاده، تحمل فرکانس کاری بالا، ریپل بسیار محدود، تلفات پایین پرکابرد در مدارات سوئیچینگ و حساس فرکانس بالا
1,300 تومانء
خازن جامد - پلیمری 100uf / 25v سایز 6.3x5.4
موجود در انبار
خازن های جامد محتوی پلیمر آلی است و به دلیل کیفیت فوق العاده، تحمل فرکانس کاری بالا، ریپل بسیار محدود، تلفات پایین پرکابرد در مدارات سوئیچینگ و حساس فرکانس بالا
2,100 تومانء
خازن جامد - پلیمری 1000uf / 16v سایز 10x10.5
موجود در انبار
خازن های جامد محتوی پلیمر آلی است و به دلیل کیفیت فوق العاده، تحمل فرکانس کاری بالا، ریپل بسیار محدود، تلفات پایین پرکابرد در مدارات سوئیچینگ و حساس فرکانس بالا
(1)
4,400 تومانء
خازن جامد - پلیمری 47uf / 25v
موجود در انبار
خازن های جامد محتوی پلیمر آلی است و به دلیل کیفیت فوق العاده، تحمل فرکانس کاری بالا، ریپل بسیار محدود، تلفات پایین پرکابرد در مدارات سوئیچینگ و حساس فرکانس بالا
1,400 تومانء
حراج!
خازن جامد - پلیمری 100uf / 10v سایز 5x5.4
موجود در انبار
خازن های جامد محتوی پلیمر آلی است و به دلیل کیفیت فوق العاده، تحمل فرکانس کاری بالا، ریپل بسیار محدود، تلفات پایین پرکابرد در مدارات سوئیچینگ و حساس فرکانس بالا
1,300 تومانء
خازن جامد - پلیمری 330uf / 25v سایز 10x10.5
موجود در انبار
خازن های جامد محتوی پلیمر آلی است و به دلیل کیفیت فوق العاده، تحمل فرکانس کاری بالا، ریپل بسیار محدود، تلفات پایین پرکابرد در مدارات سوئیچینگ و حساس فرکانس بالا
4,200 تومانء
خازن جامد - پلیمری 100uf / 35v سایز 6.3x5.8
موجود در انبار
خازن های جامد محتوی پلیمر آلی است و به دلیل کیفیت فوق العاده، تحمل فرکانس کاری بالا، ریپل بسیار محدود، تلفات پایین پرکابرد در مدارات سوئیچینگ و حساس فرکانس بالا
2,900 تومانء
ناموجود
خازن جامد - پلیمری 220uf / 50v
ناموجود
خازن های جامد محتوی پلیمر آلی است و به دلیل کیفیت فوق العاده، تحمل فرکانس کاری بالا، ریپل بسیار محدود، تلفات پایین پرکابرد در مدارات سوئیچینگ و حساس فرکانس بالا
تماس‌جهت‌تامین