انواع سازه های پلاستیکی

سازه پلاستیکی مکعبی U
موجود در انبار
با این سازه می توان چندین سازه را در زوایه های مختلف به یکدیگر اتصال داد، همچنین این سازه در دو سمت خود جا برای مهره دارد و از داخل و خارج جا برای پیچ دارد.