انواع شستی فشاری

شستی قطع کن فلزی تلفن
موجود در انبار
قطع کن فشاری 6 پایه فلزی تلفنی ، بسیار حساس و مجهز به پلاتین داخلی مرغوب 
5,700 تومانء
شستی گل فلزی بزرگ DS212 سبز
موجود در انبار
شستی گل از جنس فلز در ابعادی به قطر 18.5mm (قطر رزوه 16mm) و ارتفاع 14mm به رنگ سبز
8,800 تومانء
شستی استارت DS316 مشکی
موجود در انبار
شستی لحظه ای از جنس فلز در ابعاد تقریبی به قطر 12mm (قطر رزوه 10mm) و ارتفاع 25mm در رنگبندی مختلف
6,400 تومانء
شستی گل فلزی بزرگ DS212 قرمز
موجود در انبار
شستی گل از جنس فلز در ابعادی به قطر 18.5mm (قطر رزوه 16mm) و ارتفاع 14mm به رنگ قرمز
9,800 تومانء
شستی استارت DS316 زرد
موجود در انبار
شستی لحظه ای از جنس فلز در ابعاد تقریبی به قطر 12mm (قطر رزوه 10mm) و ارتفاع 25mm در رنگبندی مختلف
7,700 تومانء
شستی گل فلزی بزرگ DS212 زرد
موجود در انبار
شستی گل از جنس فلز در ابعادی به قطر 18.5mm (قطر رزوه 16mm) و ارتفاع 14mm به رنگ زرد
8,800 تومانء
شستی استارت DS316 آبی
موجود در انبار
شستی لحظه ای از جنس فلز در ابعاد تقریبی به قطر 12mm (قطر رزوه 10mm) و ارتفاع 25mm در رنگبندی مختلف
7,700 تومانء
شستی استارت DS316 سفید
موجود در انبار
شستی لحظه ای از جنس فلز در ابعاد تقریبی به قطر 12mm (قطر رزوه 10mm) و ارتفاع 25mm در رنگبندی مختلف
6,400 تومانء
شستی گل فلزی بزرگ DS212 آبی
موجود در انبار
شستی گل از جنس فلز در ابعادی به قطر 18.5mm (قطر رزوه 16mm) و ارتفاع 14mm به رنگ آبی
8,800 تومانء