سنسور جریان الکتریکی

سنسور جریان 35A خطی اثرهال WCS1800
موجود در انبار
سنسور بسیار دقیق و کاربردی برای تشخیص شدت جریان AC و DC ساخت شرکت قدرتمند Winson ، مناسب انواع پروژه های کنترلی، حفاظتی و مانیتورینگ مصرف.
337,000 تومانء
سنسور جریان 100A خطی اثرهال WCS1600
موجود در انبار
سنسور بسیار دقیق و کاربردی برای تشخیص شدت جریان AC و DC ساخت شرکت قدرتمند Winson ، مناسب انواع پروژه های کنترلی، حفاظتی و مانیتورینگ مصرف.
337,000 تومانء
ماژول راه انداز WCS1600 سنسور جریان خطی اثرهال 100A
موجود در انبار
ماژول راه انداز سنسور جریان بسیار دقیق و کاربردی WCS1600 ویژه جریان AC و DC دارای دو خروجی آنالوگ و دیجیتال مجهز به مقایسه کننده، مناسب انواع پروژه های کنترلی، حفاظتی و مانیتورینگ مصرف
389,000 تومانء
ماژول راه انداز WCS1700 سنسور جریان خطی اثرهال 70A
موجود در انبار
ماژول راه انداز سنسور جریان بسیار دقیق و کاربردی WCS1700 ویژه جریان AC و DC دارای دو خروجی آنالوگ و دیجیتال مجهز به مقایسه کننده، مناسب انواع پروژه های کنترلی، حفاظتی و مانیتورینگ مصرف، 
389,000 تومانء
ماژول راه انداز WCS1800 سنسور جریان خطی اثرهال 35A
موجود در انبار
ماژول راه انداز سنسور جریان بسیار دقیق و کاربردی WCS1800 ویژه جریان AC و DC دارای دو خروجی آنالوگ و دیجیتال مجهز به مقایسه کننده، مناسب انواع پروژه های کنترلی، حفاظتی و مانیتورینگ مصرف
389,000 تومانء
سنسور جریان 70A خطی اثرهال WCS1700
موجود در انبار
سنسور بسیار دقیق و کاربردی برای تشخیص شدت جریان AC و DC ساخت شرکت قدرتمند Winson ، مناسب انواع پروژه های کنترلی، حفاظتی و مانیتورینگ مصرف.
337,000 تومانء
ناموجود
ACS758LCB-100B-PFF سنسور جریان 100 آمپر DCوAC
ناموجود
سنسور جریان ACS758 برای اندازه گیری جریان AC و DC که در سیستمهای مختلف نظیر كنترل موتور، تشخيص و مديريت مصرف كننده هاي توان، منابع تغذيه و مبدلهاي DC به DC، AC به DC و محافظت در برابر اضافه بار مصرف کاربرد دارد.
تماس‌جهت‌تامین