پین هدرها

پین هدر 1x40 مادگی رایت
موجود در انبار
پین هدر 40*1 رایت مادگی با فاصله 2.54 میلیمتر بین هر پین پر مصرف در مدارات الکترونیکی و رباتیکی
(1)
8,400 تومانء
پین هدر 2x40 نری صاف
موجود در انبار
پین هدر 40*2 نری صاف با فاصله 2.54 میلیمتر بین هر پین پر مصرف در مدارات الکترونیکی و رباتیکی
3,700 تومانء
پین هدر 2x40 نری بلند طول 21mm
موجود در انبار
پین هدر 40*2 نری صاف با فاصله 2.54 میلیمتر بین هر پین پر مصرف در مدارات الکترونیکی و رباتیکی 
8,000 تومانء
پین هدر 1x40 نری بلند طول 19mm
موجود در انبار
پین هدر 1x40 نری بلند که ارتفاع هر پایه 19 میلیمتر و فاصله هر پین 2.54 میلیمتر می باشد و در بسته های 5 تایی عرضه می شود.
3,700 تومانء
پین هدر 1x40 نری بلند طول 15mm
موجود در انبار
پین هدر 1x40 نری بلند که ارتفاع هر پایه 15 میلیمتر و فاصله هر پین 2.54 میلیمتر می باشد و در بسته های 5 تایی عرضه می شود.
3,100 تومانء
پین هدر 2x40 نری رایت
موجود در انبار
پین هدر 40*2 نری رایت با فاصله 2.54 میلیمتر بین هر پین مناسب برای مصارف مختلف
6,500 تومانء
پین هدر 1x40 نری نظامی
موجود در انبار
پین هدر 1x40 نری نظامی صاف با فاصله 2.54 میلی متر بین پایه ها
22,100 تومانء
پین هدر 1x40 نری صاف سبز
موجود در انبار
پین هدر 1x40 نری صاف مناسب و پر کاربرد در انواع مدارات ...
4,400 تومانء
پین هدر 1x40 مادگی نظامی
موجود در انبار
پین هدر 1x40 مادگی نظامی صاف با فاصله 2.54 میلی متر بین پایه ها
14,800 تومانء