انواع سیم/جامپر/وارنیش/گیره

گیره سوسماری بزرگ قرمز
موجود در انبار
گیره سوسماری سایز بزرگ در رنگ های مختلف پرکاربرد در اتصالات مختلف آزمایشگاهی و کارگاهی ...
2,700 تومانء
گیره سوسماری کوچک قرمز
موجود در انبار
گیره سوسماری سایز کوچک در رنگ های مختلف پرکاربرد در اتصالات مختلف آزمایشگاهی و کارگاهی ...
2,000 تومانء
گیره سوسماری کوچک مشکی
موجود در انبار
گیره سوسماری سایز کوچک در رنگ های مختلف پرکاربرد در اتصالات مختلف آزمایشگاهی و کارگاهی ...
2,000 تومانء
گیره سوسماری متوسط مشکی
موجود در انبار
گیره سوسماری سایز متوسط در رنگ مشکی پرکاربرد در اتصالات مختلف آزمایشگاهی و کارگاهی ...
2,400 تومانء
گیره سوسماری متوسط قرمز
موجود در انبار
گیره سوسماری سایز متوسط در رنگ قرمز پرکاربرد در اتصالات مختلف آزمایشگاهی و کارگاهی ...
2,400 تومانء
گیره سوسماری بزرگ مشکی
موجود در انبار
گیره سوسماری سایز بزرگ در رنگ های مختلف پرکاربرد در اتصالات مختلف آزمایشگاهی و کارگاهی ...
2,700 تومانء
ترموفیت - وارنیش حرارتی زرد سایز 2 یک متری
موجود در انبار
روکش های حرارتی فشار ضعیف در رنگ ها و سایزهای مختلف مناسب جهت مصارف عمومی نظیر عایق کاری ، رنگ‌بندی، کلاف کردن سیم ها و...
3,300 تومانء
ترموفیت - وارنیش حرارتی آبی سایز 3 یک متری
موجود در انبار
روکش های حرارتی فشار ضعیف در رنگ ها و سایزهای مختلف مناسب جهت مصارف عمومی نظیر عایق کاری ، رنگ‌بندی، کلاف کردن سیم ها و...
4,900 تومانء
ترموفیت - وارنیش حرارتی زرد سایز 1 یک متری
موجود در انبار
روکش های حرارتی فشار ضعیف در رنگ ها و سایزهای مختلف مناسب جهت مصارف عمومی نظیر عایق کاری ، رنگ‌بندی، کلاف کردن سیم ها و...
2,500 تومانء